Kolejne wsparcie w ramach KPO - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Kolejne wsparcie w ramach KPO

Kolejne wsparcie w ramach KPO

Wkrótce rozpocznie się drugi nabór wniosków w ramach KPO o wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury – tzw. małe przetwórstwo. Wnioski o refundację kosztów inwestycji objętych wsparciem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała od 2 stycznia do 2 lutego 2024 r.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/kolejne-wsparcie-w-ramach-kpo

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku