Kiermasz Produktów Ekologicznych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

12 października 2023 roku uruchomiliśmy nową stronę internetową Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego! Dotychczasowa strona dostępna jest pod adresem: https://archiwum.lodr.pl/

Kiermasz Produktów Ekologicznych

Kiermasz Produktów Ekologicznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

STOISKO WYSTAWIENNICZE - NOWOCZESNA PPROMOCJA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Podczas XIII Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego w KALSK 2023. odbędzie się Kiermasz Produktów Ekologicznych. Stoiska wystawiennicze będą dostępne przez cały dzień 17 września 2023 roku. Zapraszamy bardzo serdecznie do odwiedzenia stoisk i degustowaniem się pysznych ekologicznych produktów pozyskiwanych przez lokalnych rolników ekologicznych. Będzie okazja nawiązać kontakt z lokalnymi rolnikami oraz dowiedzieć się co nie co odnośnie zdrowego stylu życia jak i samego rolnictwa ekologicznego.

Zapraszamy!

Kontakt:
Kinga Jakiel
tel. kom. 506 864 187, e-mail: k.jakiel@lodr.pl

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku