Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski od 27 czerwca - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski od 27 czerwca

Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF – wnioski od 27 czerwca

27 czerwca 2024 r. ruszy nabór wniosków na inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Pula środków wynosi 230 mln zł. Wsparcie będzie finansowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Muszą oni spełnić następujące warunki:

 • posiadać nieruchomość co najmniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy;
 • prowadzić zarejestrowane tam:
 • chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń lub 
 • chów lub hodowlę metodami ekologicznymi, nie mniej niż 27 świń lub 
 • hodowlę świń ras rodzimych lub świń ras czystych;
 • w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy mieć ukończone 18 lat (osoby fizyczne); 
 • mieć nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Pozyskane środki będzie można przeznaczyć m. in. na: wykonanie ogrodzenia, utworzenie zadaszonej niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa rolnego w urządzenia do dezynfekcji, zapewnienie możliwości zdezynfekowania się osób zajmujących się obsługą świń, budowę lub przebudowę magazynu do przechowywania słomy, posadowienie silosu na paszę gotową lub zboże przeznaczone na paszę i zapewnienie utrzymywania świń odrębnie od innych zwierząt.

Maksymalna kwota dofinansowania, w całym okresie realizacji PS WPR 2023-2027, wynosi 100 tys. zł. Pomoc udzielana będzie w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych lub – w przypadku inwestycji związanych z budową ogrodzenia – 80% zryczałtowanych stawek, które wynoszą:

 • 330 zł za metr bieżący ogrodzenia;
 • 2960 zł za jedną bramę;
 • 1000 zł za jedną furtkę. 
 • Do 10% inwestycji mogą stanowić tzw. koszty ogólne.

Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Nabór potrwa od 27 czerwca do 2 sierpnia 2024 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-zapobiegajace-rozprzestrzenianiu-sie-asf--wnioski-od-27-czerwca

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku