Interwencje pszczelarskie – Pszczelarze na składanie wniosków o płatność mają czas do 14 sierpnia 2024 r. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Interwencje pszczelarskie – Pszczelarze na składanie wniosków o płatność mają czas do 14 sierpnia 2024 r.

Interwencje pszczelarskie – Pszczelarze na składanie wniosków o płatność mają czas do 14 sierpnia 2024 r.Ważne

Zmiana dotyczy Wspierania walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3) i Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5).

Pszczelarze na składanie wniosków o płatność mają czas do 14 sierpnia 2024 r. Przypomnijmy, że nabór zakończył się 18 stycznia 2024 r.
Organizacje pszczelarskie, którym przyznano dofinansowanie z Planu Strategicznego 2023-2027 na rok pszczelarski 2024 w ramach Wspierania walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3) i Pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5), powinny złożyć wnioski o płatność do 14 sierpnia 2024 r. Co za tym idzie, zmianie ulegają również terminy zakończenia realizacji operacji oraz poniesienia kosztów.

Natomiast w przypadku Wspierania podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1), Inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2), Ułatwienia prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4), Wsparcia naukowo-badawczego (I.6.6) i Wspierania badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacji miodów odmianowych (I.6.7) ostatecznym terminem składania wniosków o płatność pozostaje 31 lipca 2024 r.

Nabór w ramach siedmiu interwencji pszczelarskich (I.6.1-I.6.7) z PS WPR 2023-2027 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła między 20 listopada 2023 r. a 18 stycznia 2024 r. Organizacje pszczelarskie i indywidualni hodowcy złożyli wówczas blisko 5 tys. wniosków o wsparcie w wysokości ponad 66 mln zł. Trwa proces zawierania umów z beneficjentami i realizacja płatności na ich rzecz.

 

Nabór odbywa się w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) na lata 2023-2027. Dokumenty są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/interwencje-pszczelarskie--nabory-koncza-sie-18-stycznia

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku