Informacje z MRIRW – DHIOR dot. uznania, rejestracji i obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych oraz amatorskich na potrzeby Interwencji Zachowanie zagrożonych materiałów genetycznych w rolnictwie PS WPR 2023-2027 - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Informacje z MRIRW – DHIOR dot. uznania, rejestracji i obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych oraz amatorskich na potrzeby Interwencji Zachowanie zagrożonych materiałów genetycznych w rolnictwie PS WPR 2023-2027

Informacje z MRIRW – DHIOR dot. uznania, rejestracji i obrotu materiałem siewnym odmian regionalnych oraz amatorskich na potrzeby Interwencji Zachowanie zagrożonych materiałów genetycznych w rolnictwie PS WPR 2023-2027

Więcej informacji pod linkiem  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bioroznorodnosc-w-rolnictwie

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku