Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 8/2023 - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 8/2023

AgroLiga 2023 - najlepsze zarządzanie, organizacja i planowanie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 8/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „AgroLiga 2023 - najlepsze zarządzanie, organizacja i planowanie”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Głównym celem operacji będzie przeprowadzenie konkursu pn. AgroLiga 2023 oraz wyłonienie i promocja najlepszych gospodarstw rolnych i firm działających na rzecz rolnictwa w województwie lubuskim w okresie 9 miesięcy.

Efekty realizacji operacji:

  • przeprowadzenie 1 konkursu,
  • wyłonienie 8 laureatów.

W wyniku realizacji operacji zamierza się osiągnąć następujące efekty:

  • Wyłonienie efektywnych gospodarstw rolnych z województwa lubuskiego.
  • Wyłonienie firm rolnych w województwie lubuskim.
  • Promocja gospodarstw rolnych z województwa lubuskiego.
  • Promocja firm branży rolniczej działających na terenie województwa lubuskiego.
  • Wymiana doświadczeń uczestników konkursu AgroLiga, przez rolników oraz firmy rolne z województwa lubuskiego.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku