Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 13/2023 - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 13/2023

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 13/2023

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Tytuł Operacji: Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim w 2023 r.”

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 13/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Konkurs na „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w województwie lubuskim w 2023 r.”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Konkurs ma na celu popularyzowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego. Zachęcanie innych producentów do przestawiania swojej produkcji na produkcję ekologiczną i promocję produktów żywności ekologicznych. Ponadto ma na celu wdrożenie dobrych praktyk w gospodarstwach rolnych polegających na stosowaniu nawozów naturalnych i metod produkcji przyjaznych środowisku, promowaniu żywności wysokiej jakości przy utrzymaniu lub podwyższaniu żyzności gleby.

Efektem realizacji operacji jest zorganizowanie konkursu ekologicznego i udział w nim 6 gospodarstw. Dodatkowym efektem realizacji operacji jest:

  • upowszechnienie wiedzy na temat prowadzonej przez nich działalności rolniczej w tym stosowanych metod przyjaznych środowisku naturalnemu;
  • promocja rolnictwa ekologicznego;
  • promocja produktów żywności ekologicznej, rozpowszechnianie wiedzy gdzie ją można kupić, co wpłynie na rozwój sprzedaży bezpośredniej;
  • zainspirowanie innych rolników do wdrożenia ekologicznych metod w produkcji roślinnej i zwierzęcej.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku