Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 12/2023 - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 12/2023

Informacje o realizacji projektu partnerskiego KSOW nr 12/2023

Kiermasz Produktów Ekologicznych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

W dniu 29.03.2023 r., została zawarta umowa nr 12/2023 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: „Kiermasz Produktów Ekologicznych”. Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 – 2023.

Celem operacji jest przekazanie wiedzy i możliwości wzmacniania odporności i spożywania produktów ekologicznych od rodzimych przedsiębiorców podczas organizacji stoiska wystawienniczego, które będzie zorganizowane podczas imprezy towarzyszącej oraz późniejsze wykorzystanie przez uczestników zdobytej wiedzy w praktyce. Celem jest również propagowanie polskiego, ekologicznego rolnictwa co jest również celem Komisji Europejskiej

Efektem realizacji operacji jest przygotowania stoiska wystawienniczego. Na stoisku zostaną przedstawione uczestnikom produktu ekologiczne, ich pochodzenie oraz wartościowy skład i działanie. Uczestnikami będą mieszkańcy województwa lubuskiego, około 1000. Chętni będą mogli skosztować – produkty oraz nawiązać kontakt z producentem, od którego produkt będzie pochodził. Spowoduje to wzrost świadomości odnośnie produkcji żywności ekologicznej oraz rozpropagowanie rolnictwa ekologicznego wśród ludzi – jest to efekt natychmiastowy.

Wśród efektów długoterminowych (mierzalnych) wymienić można:

  • nawiązanie współpracy między producentami
  • wzrost podaży produktów ekologicznych
  • rozszerzenie krótkich łańcuchów dostaw, poprzez dostarczenie produktów ekologicznych do większej liczby osób.

Więcej informacji na stronie Partnera.

Zostań Parterem KSOW na www.ksow.pl

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku