III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

 III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Lubuski, informuje:

III tura naboru wniosków w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością.

1 marca 2024 r. o godz. 10.00 rusza kolejny nabór w programie samochodowym PFRON!

Kto może skorzystać?


Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która na stałe porusza się na wózku inwalidzkim.

Jakie auto może zostać dofinansowane?

Samochód, który jest dostosowany do wjazdu wózkiem na miejsce pasażera lub kierowcy, nowy lub używany, ale nie starszy niż 6 lat.

Wysokość dofinansowania
1. dla samochodu dostosowanego do prowadzenia przez osobę z niepełnosprawnością:
• do 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu
• nadwyżka między 150.000,00 zł - 250.000,00 zł - 50%
• nadwyżka 250.000,00 zł - 300.000,00 zł - 30%
2. dla samochodu dostosowanego do przewozu pasażera będącego osobą z niepełnosprawnością:
• do 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu
• nadwyżka 130.000,00 - 200.000,00 zł - 50%
• nadwyżka 200.000,00 zł - 230.000,00 zł - 30%

Jak złożyć wniosek?
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https://sow.pfron.org.pl/


Aby złożyć wniosek trzeba posiadać adres e-mail i profil zaufany.

Wniosek może zostać przez pełnomocnika.
Konieczne jest złożenie nowego wniosku w systemie SOW - nie ma możliwości wykorzystania wniosków z wcześniejszych naborów.
Konieczne jest załączenie zaświadczenia lekarskiego wystawionego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku

Więcej informacji w załączniku (komunikat) lub na stronie internetowej pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/iii-tura-naboru-wnioskow-w-programie-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilno/

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku