Fundusze Europejskie dla Rybactwa – publikujemy ogłoszenie o naborze wniosków - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Fundusze Europejskie dla Rybactwa – publikujemy ogłoszenie o naborze wniosków

Fundusze Europejskie dla Rybactwa – publikujemy ogłoszenie o naborze wniosków

Informujemy, że na stronie www.rybactwo.gov.pl opublikowane zostało ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Kapitał ludzki. Nabór wniosków rozpocznie się 3 czerwca br. i będzie trwał do 31 grudnia 2025 r.

Kto może wziąć udział w naborze
Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba prowadząca działalność w zakresie chowu lub hodowli ryb.

Czego dotyczy wsparcie
W ramach naboru można otrzymać dofinansowanie na zakup usług doradczych.

Szczegółowe informacje
Wszystkie informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie: https://www.rybactwo.gov.pl/ 

oraz pod linkami:

https://bit.ly/FER_ogloszenie_2_1_2

https://bit.ly/kapital_ludzki_szkolenia_konferencje

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusze-europejskie-dla-rybactwa--publikujemy-ogloszenie-o-naborze-wnioskow

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku