Fundusze Europejskie dla Rybactwa - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

 Fundusze Europejskie dla RybactwaWażne

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku przekazuję informację nt. Funduszy Europejskich dla Rybactwa:

Szanowni Państwo, za nami pierwsze nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa ogłoszone przez Instytucję Pośredniczącą, czyli Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucją Zarządzającą programem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten został przygotowywany z myślą o kontynuacji wsparcia dla sektora rybactwa w Polsce, udzielanego ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), wdrażanego za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).

Budżet nowego programu to blisko 732 mln euro. Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury w stosunku: 70% (środki UE) i 30% (budżet państwa). Jest skierowany do:

  • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
  • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego
  • realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
  • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie),
    administracji.

Wnioski o dofinansowanie w programie można składać wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, w aplikacji WOD2021: https://wod.cst2021.gov.pl/

na formularzu udostępnionym przez ARiMR.

Krótką informację nt. Programu znajdziecie Państwo w załączniku.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o dofinansowanie w programie Fundusze Europejskie dla Rybactwa, w tym roku czekają nas kolejne nabory w ramach poszczególnych działań programu.

Strona internetowa programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa www.rybactwo.gov.pl jest oficjalną stroną programu, wyłącznie na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu, w tym ew. wytyczne, interpretacje, czy też wyjaśnienia dotyczące zobowiązań beneficjenta w zakresie realizowanych operacji.

Jedynie na tej stronie macie Państwo bezpośredni dostęp do:

aktualnych informacji o trwających naborach wniosków o dofinasowanie
systemu teleinformatycznego i aplikacji WOD2021, za pośrednictwem której składa się wnioski o dofinasowanie;
instrukcje systemu CST2021 i zasad dot. składania wniosków;
obowiązujących aktów prawnych i wytycznych;
dostępnych szkoleń;
informacji i dokumentów dotyczących realizacji zobowiązań beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, w tym Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji,  logotypów programu, wzorów i przygotowanych dla beneficjenta szablonów do wykorzystania: tablic, plakatów i naklejek.
Wyłącznie za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość zapisania się również na listę odbiorców newslettera , co pozwoli wszystkim zainteresowanym najszybciej otrzymywać informacje np. na temat ogłaszanych naborów wniosków, czy też innych
ważnych informacji publikowanych w związku z programem.

Media społecznościowe programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Uzupełnieniem strony internetowej są założone przez MRiRW, na potrzeby działań komunikacyjnych konta, profile i kanały programu w mediach społecznościowych, jedynie w których, we współpracy z Instytucją Pośredniczącą, publikowane są najświeższe i bieżące oficjalne informacje związane z wdrażaniem programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa. 

Media społecznościowe to najpopularniejsze obecnie kanały informacyjne, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, za ich pośrednictwem chcemy przekazywać najpotrzebniejsze informacje i zachęcić do podejmowania dalszych działań.

Dlatego też zapraszamy na oficjalne profile programu, aktualnie na Facebooku, Instagramie, Linked-in oraz kanał programu w serwisie YouTube, prowadzone przez Departament Pomocy Technicznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Facebook - Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 

Linkedin - Fundusze Europejskie dla Rybactwa

Instagram -Fundusze Europejskie dla Rybactwalink zewnętrzny

Youtube - Fundusze Europejskie dla Rybactwa

na których publikujemy informacje o uruchamianych lub trwających już naborach wniosków o dofinasowanie czy też komunikaty i wytyczne dotyczące składania wniosków, w tym odpowiedzi na najczęstsze pojawiające się pytania i wątpliwości przekazywane przez wnioskodawców i beneficjentów do Instytucji Pośredniczącej.

W załączeniu elektroniczna wersja broszury pt. ,,Fundusze Europejskie dla Rybactwa". Wersja papierowa dostępna jest w LODR Kalsk.

 Fundusze Europejskie dla Rybactwa

W załączeniu:

1. Informacja o programie z MRIRW

2. Elektroniczna broszura

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku