Fundusz Ochrony Rolnictwa – można składać wnioski o przyznanie rekompensaty - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Fundusz Ochrony Rolnictwa – można składać wnioski o przyznanie rekompensaty

Fundusz Ochrony Rolnictwa – można składać wnioski o przyznanie rekompensaty

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) od 1 lutego do 31 marca 2024 r. przyjmuje wnioski o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu, który stał się niewypłacalny.

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-ochrony-rolnictwa--mozna-skladac-wnioski-o-przyznanie-rekompensa

Warunki otrzymania rekompensaty
Producent rolny może złożyć wniosek o przyznanie rekompensaty z tytułu nieotrzymania zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu prowadzącego skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, który stał się w 2023 r. niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

W 2024 r. producent rolny może wystąpić z takim wnioskiem, jeżeli:

 • jest producentem rolnym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2023 poz. 885);
 • nie otrzymał zapłaty za sprzedane produkty rolne;
 • roszczenia z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych nie uległy przedawnieniu;

zaś dłużnik producenta rolnego:

 • jest podmiotem prowadzącym skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych;
 • jest płatnikiem podatku od towarów i usług;
 • stał się w 2023 roku niewypłacalny w rozumieniu ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa.

Szczegóły na stronie internetowej KOWR, pod linkiem https://www.gov.pl/web/kowr/for-rekompensata-2024--przewodnik-dla-beneficjenta

Znajdują się tam szczegółowe informacje, dzięki którym można dowiedzieć się:

 • jak złożyć wniosek;
 • jakie są zasady wypłaty rekompensat;
 • kto jest producentem rolnym;
 • kiedy podmiot jest niewypłacalny;
 • kiedy należność ulega przedawnieniu.
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku