Fundusz Gwarancji Rolnych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Fundusz Gwarancji Rolnych

Fundusz Gwarancji Rolnych
Fundusz Gwarancji Rolnych

Fundusz Gwarancji Rolnych
Fundusz Gwarancji Rolnych (FGR) to pierwszy na rynku fundusz gwarancyjny przeznaczony dla całego sektora rolnego, tj. zarówno dla przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego, jak i po raz pierwszy dla producentów produkcji podstawowej (rolników).
Gwarancja FGR jest dostępna w bankach kredytujących, które podpisały umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako Instytucja Zarządzająca utworzyła Fundusz Gwarancji Rolnych na podstawie umowy z podmiotem wdrażającym Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki są wypłacane w ramach dwóch poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020:
4.1 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” dla operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych”
4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” dla typu operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”.
Fundusz został zasilony kwotą 119 mln euro.

Korzyści
Dzięki Funduszowi Gwarancji Rolnych chcemy wesprzeć gospodarstwa rolne i przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego (MŚP) w dostępie do finansowania kredytowego poprzez udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla banków komercyjnych.

Gwarancja może zabezpieczyć do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwestycyjnego lub obrotowego udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom MŚP, którzy działają w sektorze rolnym. Dodatkowo do kredytów obrotowych na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID-19 oferowana jest dopłata do oprocentowania w wysokości 5% w skali roku dla kredytów udzielonych od 1 lipca 2022 r.,

Dla kogo
O kredyt z gwarancją z Fundusz Gwarancji Rolnych mogą ubiegać się:

  1. rolnicy;
  2. przetwórcy produktów rolnych;
  3. przetwórcy produktów nierolnych.

Co może zostać objęte gwarancją z FGR

Gwarancją z FGR może zostać objęty:

  1. kredyt inwestycyjny;
  2. kredyt obrotowy powiązany z inwestycją w ramach PROW 2014-2020;
  3. kredyt obrotowy na utrzymanie płynności finansowej w związku z COVID -19 z dopłatą do oprocentowania 5% w skali roku dla kredytów udzielonych od 1 lipca 2022 r.

Podstawowe warunki gwarancji
Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu.
Wysokość prowizji: 0% kwoty gwarancji.
Okres gwarancji:

    kredyty obrotowe odnawialne do 39 miesięcy;
    kredyty obrotowe nieodnawialne do 51 miesięcy;
    kredyty inwestycyjne: do183 miesiące (rolnicy i przetwórcy produktów rolnych) albo do 120 miesięcy (przetwórcy produktów nierolnych).

Maksymalna kwota gwarancji: 5 mln zł (rolnik) lub 10 mln zł (przetwórca).
Gdzie skorzystasz z gwarancji

Gwarancja FGR dostępna jest w bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK:

    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A
    Bank Spółdzielczy w Brodnicy
    BNP Paribas Bank Polska S.A.
    Credit Agricole Bank Polska S.A.
    mBank S.A.
    PKO Bank Polski S.A.
    SGB-Bank S.A.
    Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie BGK https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku