Elektroniczny wniosek nawozowy dostępny od 6 maja - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Elektroniczny wniosek nawozowy dostępny od 6 maja

Elektroniczny wniosek nawozowy dostępny od 6 maja

Od 6 maja br. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje udostępnić generator wniosku o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów nawozowych.

Generator ułatwi przedsiębiorcom złożenie kompletnego wniosku wraz z obowiązkowymi załącznikami, m.in. ze sprawozdaniem z badań fizykochemicznych, z opinią o spełnieniu wymagań jakościowych oraz opinią o przydatności.

Dodatkowo, po złożeniu wniosku przez generator, wniosek oraz załączniki należy przesłać:

  • przez ePUAP – podpisane elektronicznie; 
  • listownie lub bezpośrednio w MRiRW – podpisane osobiście.

Link do generatora: https://ewnioseknawozy.minrol.gov.pl/

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/elektroniczny-wniosek-nawozowy-dostepny-od-6-maja

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku