Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych

Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski 26 lutego 2024 r. podpisał rozporządzenie w sprawie stawek płatności w ramach ekoschematów obszarowych. Finalnie stawki te są wyższe od wcześniej projektowanych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Więcej informacji na stronie resortu rolnictwa pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ekoschematy-obszarowe--stawki-platnosci-za-2023-r-wyzsze-od-zakladanych

Tabela stawek do pobrania w załączniku.

Ekoschematy obszarowe – stawki płatności za 2023 r. wyższe od zakładanych
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku