Dyrektywa azotanowa – konsultacje publiczne ws. zmian - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Dyrektywa azotanowa – konsultacje publiczne ws. zmian

Dyrektywa azotanowa – konsultacje publiczne ws. zmian

Komisja Europejska od 19 kwietnia do 17 maja 2024 r. prowadzi konsultacje publiczne projektu wprowadzającego zmiany w tzw. dyrektywie azotanowej. W 2023 r. Komisja Europejska rozpoczęła ocenę, której celem jest m.in. sprawdzenie, czy dyrektywa ta w wystarczającym stopniu promuje recykling składników odżywczych z różnych źródeł, w tym przetworzonych nawozów naturalnych oraz rozwój w technologiach przetwarzania nawozów naturalnych, w tym na tzw. RENURE.

Do czasu zakończenia oceny Komisja Europejska przygotowała projekt zmian do załącznika III dyrektywy azotanowej, zawierający rozwiązanie zezwalające rolnikom na tymczasowe stosowanie nawozów RENURE w ilościach przekraczających 170 kg N/ha/rok.

Nawozy RENURE
Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej oceniło, że w pewnych warunkach nawozy RENURE mają podobną skuteczność agronomiczną jak nawozy mineralne. Nawozy te zmniejszają ryzyko strat azotanów w porównaniu z nawozami naturalnymi, a dzięki tej korzyści dla środowiska można je stosować w ilościach przekraczających maksymalną ilość do stosowania obornika określoną w dyrektywie azotanowej, zapewniając jednocześnie osiągnięcie celów określonych w dyrektywie jak i odpowiednich korzyści agronomicznych.

Kto może wziąć udział w konsultacjach?
Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy wszystkich rolników, organizacje rolnicze, przedsiębiorców zainteresowanych przetwarzaniem nawozów naturalnych oraz wszystkie inne zainteresowane strony. 

Jak przekazać opinię?
Więcej informacji, w tym kwestionariusz, w którym można przekazać swoją opinię, można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14242-Nitrates-updated-rules-on-the-use-of-certain-fertilising-materials-from-livestock-manure-RENURE-_en.

Podstawa prawna 
Załącznik III do dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego, tzw. dyrektywy azotanowej.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:31991L0676

Więcej informacji na stronie MRIRW: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dyrektywa-azotanowa--konsultacje-publiczne-ws-zmian

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku