drugie szkolenie praktyczne w ramach realizowanej operacji - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

drugie szkolenie praktyczne w ramach realizowanej operacji

drugie szkolenie praktyczne w ramach realizowanej operacji

 

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku w dniach 30-31.08.2023r. zorganizował drugie szkolenie praktyczne w ramach realizowanej operacji z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych dla grup szkolących się w Przyczynie Górnej. Rolnicy spotkali się w gospodarstwie należącym do  Hodowli Zwierząt Zarodowych Osowa Sień Sp.  z o.o., gm. Wschowa. Opiekunem naukowym demonstracji jest Pan prof. dr hab. Piotr Wójcik kierownik Zakładu Hodowli Bydła w IZ Balice, a doradcą rolniczym Pani Celina Kołopieńczyk z PZDR Nowa Sól.

Tematem szczegółowym demonstracji w HZZ Osowa Sień jest „Wykorzystanie trwale wygrodzonego sektora pastwiskowego w całorocznej poprawie dobrostanu bydła mięsnego”. 

 

Podczas drugiego spotkania uczestnikom został zaprezentowany inteligentny system obsługi stada, stado.pl. jako rozwiązanie będące uszczelnieniem systemu chowu i obrotu zwierzętami poprzez wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które pozwalają na identyfikację zwierząt i gwarantują trwałość znakowania przez cały cykl życia zwierzęcia. Jest to propozycja kompatybilna do Projektu Paszportyzacji polskiej żywności, który przewiduje budowę cyfrowego systemu gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw tj. „od pola do stołu”. 

25 sztuk krów i jałówek w stadzie bydła mięsnego zostało wcześniej zaczipowane. Czujnik wszczepiony jest wewnątrz ciała zwierzęcia jest całkowicie dla niego bezpieczny. Niezbędnym elementem tego systemu jest również transponder, który odpowiada za komunikację pomiędzy micro chipem a lokalnym koncentratorem danych, czyli: odczytuje dane z mikroczipa takie jak dane identyfikacyjne i pomiar temperatury zwierzęcia, pomiar temperatury bezpośredniego otoczenia zwierzęcia oraz pomiar aktywności dobowej zwierzęcia. Pomiar temperatury odbywa się min. 2 razy na dobę, okres żywotności baterii transpondera minimum 6 lat a jego wykonanie  z wytrzymałego materiału uwzględnia trudne warunki użytkowania. Kolejnym elementem tego systemu jest koncentrator danych (LKD) odpowiedzialny jest za komunikację i wymianę danych pomiędzy transponderami a serwerem Stado.pl Zadaniem koncentratora danych jest pomiar temperatury w obiekcie lub poza nim i pomiar wilgotności w obiekcie lub poza nim. Dzięki tak dokładnemu monitoringowi opartego o czipy możliwe jest łatwe wykrywanie rui w tym określenie skuteczności krycia buhaja, chorób dróg rodnych, nieregularnych cykli rujowych oraz monitorowanie stresu termicznego bydła, którego wystąpienie skutkuje ograniczeniem żerności bydła, a to jeden z czynników, którego musimy unikać. Również w kontekście stresu cieplnego, na które zwierzęta w okresie letnim są szczególnie narażone został poruszony problem zapewnienia ciągłego dostępu do wody dla bydła, której parametry powinny być takie same jak wody przeznaczonej dla ludzi; nie poimy bydła wodą, która nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

Ostanie spotkania z tego cyklu odbędą się na początku października. Na spotkaniach przeanalizujemy faktyczne dane pozyskane z systemu stado.pl. Pojawią się również wygrodzenia kroczące, które będziemy również oceniać w praktyce. Jakie będą nasze obserwacje, wnioski i wrażenia – zaprezentujemy w kolejnym artykule już w październiku.

Opracowała: Celina Kołopieńczyk – PZDR Nowa Sól

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku