Doskonalenie zawodowe rolników - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Doskonalenie zawodowe rolników

Doskonalenie zawodowe rolników Ważne

DOSKONALENIE ZAWODOWE ROLNIKÓW

OPERACJA WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UE W RAMACH INTERWENCJI I.14.1.

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku realizuje operację objętą interwencją  I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł I – szkolenia podstawowe w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W ramach interwencji, od 2024 roku, prowadzone będą szkolenia podstawowe dla rolników, obejmujące tematy horyzontalne związane z działalnością gospodarstwa, w szczególności w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz najważniejszych obszarów i wyzwań polityki rolnej, wynikających z dokumentów programowych i strategicznych.

Zakres tematyczny oraz warunki realizacji operacji są określane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zakres tematyczny:

1. Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt

2. Ekoschemat – Dobrostan zwierząt

3. Normy i wymogi warunkowości

4.Współpraca rolników

5.Zakwaszenie i wapnowanie gleb

6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023-2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”

Harmonogram szkoleń ukaże się w terminie późniejszym

Informacji udziela p. Piotr Tyliszczak (p.tyliszczak@lodr.pl) Kierownik Działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

Doskonalenie zawodowe rolników
Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku