Dopłata do składki na ubezpieczenie zwierząt – wkrótce start naboru - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
BOMADEK Instalacja cieplna

Dopłata do składki na ubezpieczenie zwierząt – wkrótce start naboru

Dopłata do składki na ubezpieczenie zwierząt – wkrótce start naboru

Producenci rolni, którzy ubezpieczyli drób, bydło lub świnie od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą, od 18 stycznia 2024 r. będą mogli składać wnioski o dofinansowanie. Wsparcie to realizowane jest w ramach działania „Zarządzanie ryzykiem” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. To już czwarty nabór w ramach tego działania.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/doplata-do-skladki-na-ubezpieczenie-zwierzat--wkrotce-start-naboru

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku