Dochodzenie ws. rzekomego mobbingu w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku prawomocnie umorzone. - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Reklama
GENERALI marzec -kwiecien 2024

Dochodzenie ws. rzekomego mobbingu w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku prawomocnie umorzone.

Dochodzenie ws. rzekomego mobbingu w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku prawomocnie umorzone.

Informujemy, że w grudniu 2023r. uprawomocniło się postanowienie prokuratora Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie o umorzeniu postępowania przygotowawczego w sprawie o rzekomy czyn z art. 218 § 1a Kodeksu karnego w LODR w Kalsku. Sąd podtrzymał postanowienie prokuratora, uznając umorzenie sprawy za w pełni zasadne i słuszne z uwagi na brak jakichkolwiek obiektywnych dowodów naruszenia praw pracowniczych i zachowań, które miałyby znamiona mobbingu. Tym samym Sąd i Prokuratura, jako służby właściwe w tego typu sprawach, uznały, że w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku nie miały miejsca zdarzenia o charakterze mobbingu, mimo prób podnoszenia zarzutów w tym zakresie w szczególności stawianych byłemu Dyrektorowi LODR w Kalsku Wojciechowi Szadlowi. Sąd wskazał, że zawiadomienie pracowników oparte zostało na subiektywnej opinii skarżących pracowników i nie zostało potwierdzone żadnymi dowodami.

Sprostowanie w tym zakresie zostało opublikowane

https://gazetalubuska.pl/byly-dyrektor-lodr-w-kalsku-niewinny-byl-oskarzany-o-mobbing/ar/c3-18304165

Umorzenie przez sąd postępowania jednoznacznie kończy sprawę rzekomego mobbingu w LODR.

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku