Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem zmieniamy polskie rolnictwo! - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Dobrze, że jesteśmy razem, bo razem zmieniamy polskie rolnictwo!

Grafika MRIRW
Grafika MRIRW


W maju obchodzimy 20 lat od czasu, kiedy nasz kraj dołączył do Unii Europejskiej. Wejście do UE znacznie wpłynęło na rozwój naszego rolnictwa. Zrobiliśmy ogromny skok cywilizacyjny i modernizacyjny, dzięki czemu jesteśmy samowystarczalni w produkcji żywnościowej i czujemy się bezpiecznie.

Razem udało nam się m.in.:
 

zmodernizować ponad 120 tys. gospodarstw rolnych na kwotę ponad 20 mld zŁ
 

dokonać restrukturyzacji małych gospodarstw i m.in. zakupić ponad 58 tys. sztuk sprzętu rolniczego (w tym maszyn rolniczych),
 

zmodernizować drogi o długości 3,3 tys. km oraz wybudować 246 km nowych dróg,
 

wybudować lub przebudować 188 targowisk oraz 168 obiektów
budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów,
 

wybudowano lub przebudowano ok. 30 tys. km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponad 1 tys. oczyszczalni ścieków oraz ok. 79 tys. przydomowych oczyszczalni ścieków, zbudowano, przebudowano i wyposażono ok. 30 tys. obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne, turystyczne, rekreacyjne i sportowe.

Minione dwie dekady były czasem intensywnego rozwoju i transformacji polskiego rolnictwa. Członkostwo w Unii Europejskiej przyniosło nam liczne korzyści, w tym dostęp do funduszy europejskich, nowoczesnych technologii i otwartego rynku zbytu. Korzyści nie sposób wymienić w całości, ale najważniejsze z nich to poczucie bezpieczeństwa i to, że jesteśmy i działamy razem we Wspólnocie.  

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku