Dobrostan zwierząt: Wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZ - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Dobrostan zwierząt: Wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZ

Dobrostan zwierząt: Wydłużenie terminu na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZ

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydłuża do 5 lutego 2024 r. termin na określenie przeznaczenia bydła do opasu w IRZ

Trzy kierunki użytkowania
Rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów, a którzy nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, mogą dokonać zmiany lub korekty w systemie IRZplus w zakresie określenia przeznaczenia tego bydła do opasu, poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania: mięsno-opasowy, mleczno-opasowy lub opasowy. Dzięki temu rolnicy będą mogli dostać płatność do bydła, dla którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas w IRZ przeznaczenia tego bydła do opasu.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dobrostan-zwierzat-wydluzenie-terminu-na-okreslenie-przeznaczenia-bydla-do-opasu-w-irz

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku