Bitwa Regionów – rozpoczynamy drugi etap konkursu dla KGW - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

...Znamy już daty imprez targowych w 2024 roku... (otwiera się w nowej karcie)

Bitwa Regionów – rozpoczynamy drugi etap konkursu dla KGW

Bitwa Regionów – rozpoczynamy drugi etap konkursu dla KGW

Lubuska Edycja Wojewódzkiego etapu Bitwy Regionów odbędzie się 6 sierpnia 2023 r. (niedziela) od godz.13:00 w Zespole Centrum Szkół Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku. Do drugiego etapu Bitwy Regionów zakwalifikowało się 6 Kół Gospodyń Wiejskich. Zapraszamy!

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/bitwa-regionow--rozpoczynamy-drugi-etap-konkursu-dla-kgw

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku