Będą dopłaty do kukurydzy - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Będą dopłaty do kukurydzy

Będą dopłaty do kukurydzy

Kto może otrzymać wsparcie?

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy Polski dla podmiotów prowadzących skup lub obrót kukurydzą, w ramach tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa. W związku z tym pomoc w formie dopłat mogą otrzymać podmioty, które m.in.:

1.Nabyły od 15 września do 31 grudnia 2022 r. mokrą kukurydzę od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2. Poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zgoda-komisji-europejskiej-na-doplaty-do-kukurydzy

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku