Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S) - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Informacja ogólna o badaniu:
Celem badania jest uzyskanie informacji o pogłowiu świń oraz produkcji żywca wieprzowego w danym okresie sprawozdawczym oraz o kwartalnych cenach zakupu i dzierżawy ziemi rolnej. Dane zebrane w badaniu pozwolą na określenie zmian w gospodarstwie rolnym. Badaniem objęte są gospodarstwa rolne osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej prowadzące chów/hodowlę świń.

Termin realizacji badania:
1 – 28.06.2024 r. 
1 – 23.12.2024 r.

Metoda realizacji badania:
samospis internetowy
wywiad telefoniczny/bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego
 
Zakres zbieranych informacji:
pogłowie świń,
zmiany zachodzące w gospodarstwie w ciągu minionych 6 miesięcy (urodzenia, padnięcia, sprzedaż i ubój świń),
produkcja żywca wieprzowego,
rasy świń,
ceny zakupu i dzierżawy ziemi.

Dane osobowe zbierane w badaniach:
są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Badanie dostarcza informacji o stanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego w Polsce oraz cen ziemi użytkowanej rolniczo. Na podstawie zbiorczych wyników badań rolnicy mogą dowiedzieć się o tendencjach w produkcji świń, co umożliwia podejmowanie decyzji, mających wpływ na kierunek rozwoju gospodarstw rolnych.

Gdzie można znaleźć wyniki badań?

Strona internetowa GUS:
Rolnictwo. Leśnictwo 

Roczniki:
Rocznik Statystyczny Rolnictwa

Link  https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/2/badanie/52

 

 

 

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku