ARIMR: Wsparcie do mokrej kukurydzy – wypłaty w toku - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

ARIMR: Wsparcie do mokrej kukurydzy – wypłaty w toku

ARIMR: Wsparcie do mokrej kukurydzy – wypłaty w toku
ARIMR: Wsparcie do mokrej kukurydzy – wypłaty w toku

Do 14 grudnia ARiMR przekazała ponad 173 mln zł w ramach pomocy do tzw. mokrej kukurydzy. Pieniądze te trafiły do 590 beneficjentów. Wnioski o dofinansowanie w zakończonym 30 października naborze złożyło 857 podmiotów. Ponieważ wynikająca z dokumentów kwota przekroczyła limit środków na takie wsparcie, został zastosowany współczynnik korygujący, który wynosi 0,55. To oznacza, że stawka pomocy do 1 tony tzw. mokrej kukurydzy to 110 zł.

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-do-mokrej-kukurydzy--wyplaty-w-toku2

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku