Analiza produkcji mleka krowiego, jaj kurzych i wełny w Polsce oraz w województwie lubuskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Analiza produkcji mleka krowiego, jaj kurzych i wełny w Polsce oraz w województwie lubuskim

Produkcja mleka krowiego, jaj kurzych i wełny w Polsce oraz w województwie lubuskim
Produkcja mleka krowiego, jaj kurzych i wełny w Polsce oraz w województwie lubuskim

20 analiz na 20-lecie!

Przedstawiamy Państwu trzecią analizę, która pozwoli ocenić jakość zmian, jakie nastąpiły w ostatnich latach…

Dzisiejsza prezentacja poruszać będzie tematykę produkcji mleka krowiego, jaj kurzych i wełny.

Czy wiedzieliście, że wydajność mleczna naszych krów w badanych oborach od wielu lat plasuje się w ścisłej czołówce kraju?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z analizą!

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku