Analiza pogłowia zwierząt w Polsce oraz w województwie lubuskim - Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Analiza pogłowia zwierząt w Polsce oraz w województwie lubuskim

Pogłowie zwierząt w Polsce oraz w województwie lubuskim
Pogłowie zwierząt w Polsce oraz w województwie lubuskim

20 analiz na 20-lecie!

Przedstawiamy Państwu drugą analizę, która pozwoli Wam ocenić czy akcesja Polski do Unii Europejskiej przyniosła więcej szkód czy pożytku…

Dzisiejsza analiza dotyczyć będzie pogłowia zwierząt w Polsce oraz w województwie lubuskim.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z lekturą, może dzięki niej pojawią się nowi miłośnicy statystyki albo pasjonaci hodowli zwierząt?

Kalendarz wydarzeń i szkoleń
Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Lubuskie Aktualności Rolnicze
Nowość
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KalskuLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku