- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

Informacji o wyborze Wykonawcy z dnia 06 lutego 2019 r.  w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 29 stycznia 2019 r. (nasz znak: LODR.215.1.2019.RO.AZ-S) na wykonanie usługi organizacji wyjazdu studyjnego do Czech w dniach 04-07 kwietnia 2019 r. celem realizacji operacji: W stronę innowacji: wyjazd studyjny do woj. dolnośląskiego – regionu produkcji serów oraz do Czech na Morawy – regionu winnic dla polskich producentów sera i wina. Enoturystyka w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 w zakresie SIR

DO POBRANIA:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania