- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Jacek Stefanowicz
Kategoria:

 

 

Do pobrania: Cennik.PDF

 

II. Odpłatności za usługi poligraficzne

Na podstawie art. 4, ust. 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej.

Lp.

Wyszczególnienie

jednostka

Cena brutto w złotych

1. Usługi poligraficzne – odbitki ksero

 

1. Format A4 jednostronne

Szt.

0,25

 

2. Format A4 dwustronnie

Szt.

0,45

 

3. Format A3 jednostronne

Szt.

0,50

 

4. Format A3 dwustronnie

Szt.

0,90

2. Usługi poligraficzne – druk wizytówek

 

Projekt wizytówek

Szt.

61.50

 

Projekt + wydruk 100 sztuk

Szt.

123

 

Projekt + wydruk dwustronny 100 szt.

Szt.

159,90

3. Praca grafika komputerowego

 

Wykonanie projektu graficznego

godz.

70

2. Skład komputerowy (ulotki, broszury)

 

Wykonania składu komputerowego (ulotki, broszury)

godz.

70

3. Zszywanie i ciecie gotowych materiałów/ulotek

 

Zszywanie i ciecie gotowych materiałów/ulotek

godz.

50,00

4. Wydruk dokumentu – pełny kolor

 

Wydruk A5 – pełny kolor

Szt.

1,50

 

Wydruk A4 – pełny kolor

Szt.

3,00

 

Wydruk A3 – pełny kolor

Szt.

6,00

5. Laminowanie

 

Laminowanie – A5

Szt.

2,50

 

Laminowanie – A4

Szt.

5,00

 

Laminowanie – A3

Szt.

9.00

 

III. Odpłatność za reklamy – ogłoszenia zamieszczane w wydawnictwach LODR

Na podstawie art. 4, ust 4, pkt 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004 r. – prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej.

 

Lp.

Wyszczególnienie

jednostka

Cena brutto w złotych

1. 

Odpłatność za reklamy/ogłoszenia zamieszczane w Lubuskich Aktualnościach Rolniczych oraz Gazetach Targowych przyjmowane od przedsiębiorstw, firm, podmiotów gospodarczych

 

1. Kolor – okładka IV strona

Str.

1823

 

2. Kolor – II i III strona

Str.

1537,50

 

3. Wewnątrz gazety – 1 str. A4

Str.

1353

 

4. Wewnątrz gazety – ½ str. A4

Str.

738

 

5. Wewnątrz gazety – 1/3 str. A4

Str.

492,00

 

6. Wewnątrz gazety – ¼ str. A4

Str.

430 ,50

 

7. Wewnątrz gazety – 1/8 str. A4

Str.

221,40

 

8. Biało-czarne 1 str. A4

Str.

922,50

 

9. Biało - czarne ½ str. A4

Str.

492,50

 

10. Biało-czarne ¼ str. A4

Str.

282,90

 

11. Biało-czarne 1/8 str. A4

Str.

147,60

 

12. Artykuł sponsorowany

Str

861

 

13. Artykuł sponsorowany następna strona

Str.

553,50

 

Kolportaż ulotki w LAR (1 kartka)

Str.

861

 

Kolportaż ulotki w LAR (powyżej 1 kartki, maksymalnie 8 kartek)

Str.

1045,50

 

Projekt graficzny

Szt.

307,50

Rabaty: 2-3 powtórzenia 7%

4-5 powtórzeń 12%

6-7 powtórzeń 17%

Powyżej 23%

W przypadku dłuższej współpracy istniej możliwość negocjacji cen.

 

Drobne ogłoszenia rolnicze

bezpłatnie

 

IV. Odpłatność za miesięcznik Lubuskie Aktualności Rolnicze

Na podstawie art. 4, pkt 4, ust. 1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej.

 

Lp.

Wyszczególnienie

jednostka

Cena brutto w złotych

1. Odpłatność za Lubuskie Aktualności Rolnicze

 

1. Lubuskie Aktualności Rolnicze

egz.

7,00

 

V. Odpłatność za reklamy – ogłoszenia zamieszczane na stronach www.lodr.pl

Na podstawie art. 4, ust 4, pkt.1d, Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22.10.2004. – prowadzenia działalności wydawniczej, poligraficznej.

 

Lp.

Wyszczególnienie

 jednostka

Cena brutto w złotych

1. Abonament miesięczny za zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.lodr.pl

 

Moduł na stronie lodr.pl (cena ostateczna uzależniona od ilości wykupionych modułów oraz umiejscowienia reklamy na stronie)

Szt.

307,50

 

1. Artykuł sponsorowany - nielimitowana liczba znaków, może zawierać maksymalnie 2 elementy graficzne (pojemność do 300 kB). Jeden tydzień na głównej stronie portalu oraz pierwsze miejsce w wybranym dziale przez 1 miesiąc

Szt.

 492