- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:
Wymogi weterynaryjne w zakresie hodowli pszczoł Polskie pszczelnictwo nie ma dotychczas wyodrębnionego zbioru przepisów prawnych regulujących ochronę prawną pszczół, gospodarki pasiecznej i pszczelarza. przepisy dotyczące tych zagadnień można znaleźć w kodeksie postępowania cywilnego, kodeksie postępowania karnego, kodeksie wykroczeń oraz w wielu ustawach, rozporządzeniach, instrukcjach i zaleceniach.
Czytaj więcej...