- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo lodr 2018

W związku z wystąpieniem na terenie sąsiednich województw ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków lubuscy hodowcy oraz osoby utrzymujące drób powinny zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstw.

W załącznikach zamieszczono ogólne informacje o chorobie oraz zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie ochrony stad drobiu przed wirusem grypy ptaków.

ZAŁĄCZNIKI
GRYPA PTAKÓW - INFORMACJE OGÓLNE - przygotowane przez Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
Zalecenia Głównego Lekarza Weterynarii w zakresie ochrony stad drobiu przed wirusem grypy ptaków