- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:
giw

arimr logo

Rolniku!

 W związku z występowaniem wśród trzody chlewnej w Polsce ognisk choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF) pamiętaj:

 • ASF to groźna i  zaraźliwa wirusowa choroba dzików i świń domowych.
 • Chorobę zwalcza się wybijając zakażone stada oraz stada ze strefy zapowietrzonej, nie ma szczepionki zapobiegającej zachorowaniu.
 • Źródłem zakażenia ASF są chore lub martwe dziki.
 • Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest ich bezpośredni lub pośredni kontakt z już zakażonymi osobnikami.
 • Głównym czynnikiem przenoszącym wirusa są ludzie mający kontakt z zakażonymi zwierzętami lub padliną.
 • Rozszerzanie się choroby w Polsce wiąże się ze stratami ekonomicznymi dla rolnictwa, wynikającymi m.in. ze  wstrzymania obrotu i eksportu świń, wieprzowiny oraz produktów pochodzenia wieprzowego.

Do minimum ograniczaj wizyty w gospodarstwach utrzymujących świnie!

Nie nabywaj świń i prosiąt niewiadomego pochodzenia oraz stanu zdrowia, w szczególności od handlarzy zwierzętami gospodarskimi!

Natychmiast zgłaszaj do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wszystkie zdarzenia dotyczące świń. Nie czekaj ustawowych 30 dni!

O znalezieniu padłego dzika informuj najbliższego powiatowego lekarza weterynarii lub Biuro Powiatowe ARiMR!

Źródło
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

 

Apel Głównego Lekarza Weterynarii Włodzimierza Skorupskiego do
Rolników i Hodowców trzody chlewnej w sprawie sposobu postępowania,
w związku z wystąpieniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru
świń (ASF) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

 1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
 2. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:
  • utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
  • karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
  • zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),
  • wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:
   • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
   • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
 3. Przypominam, że choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju.

Źródło: wetgiw.gov.pl

DO POBRANIA

Prezentacja - Sprzedaż bezpośrednia żywności pochodzenia zwierzęcego, działalność marginalna...

3 poziomy bioasekuracji