- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

szkolenie nowa sol 01 2017 03

Pierwsze w tym roku szkolenia powiatowe odbyły się 18 stycznia w Nowej Soli i we Wschowie 19 stycznia w Sali Konferencyjnej Banku Spółdzielczego. Mimo zimowej aury do restauracji Park Krasnala licznie przybyli rolnicy, aby pogłębić swoje wiadomości. Tematem szkolenia było „Zarządzanie, organizacja i planowanie pracy w gospodarstwie rolnym”. Wśród prezentowanych treści były informacje na temat nowych zasad sprzedaży nieruchomości rolnych. Te zagadnienia przybliżyła Pani Krystyna Maciejak z LODR Kalsk. Rolnicy aktywnie uczestniczyli w wykładzie zadając wiele pytań. Pytano między innymi o dokumentację niezbędną przy zakupie ziemi; jak zawierać umowy dzierżawy,
aby mieć prawo pierwokupu ziemi? Użytkowników interesowały również warunki prowadzenia pozarolniczej działalności podlegając ubezpieczeniu w KRUS. Wobec spadku dochodów rolniczych dodatkowe przychody mogą okazać się istotnym wsparciem, pod warunkiem, że pamiętać będziemy o kilku wymogach.

Pani Iwona Kupińska przedstawiła zgromadzonym zmiany w podatku VAT, które obowiązują od tego roku. Ten temat również wzbudził ożywioną dyskusję. Wśród pytań były takie o rozliczenie podatku w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej VAT i zwolnionej. Prelegentka zwróciła uwagę na zasady zawieszenia prowadzenia działalności opodatkowanej VAT oraz sankcje z tytułu nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji. Pani Iwona przedstawiła również wyniki analizy ekonomicznej PL FADN za 2015 rok. Prezentacja potwierdziła odczucia rolników, że ich dochody coraz bardziej odbiegają od średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wysokie nakłady na produkcję rolną nie przekładają się na wzrost dochodów zwłaszcza małych i średnich gospodarstw.

Zgromadzeni mieli również możliwość zapoznania się z bogatą ofertą banku BGŻ BNP Paribas dla rolnictwa. Pani Agata Krawczyk przedstawiła dostępne linie kredytowe oraz inne możliwości wsparcia dla naszego sektora.

Wysoka frekwencja oraz liczne pytania świadczą o tym, że tematy poruszane na szkoleniu wzbudzają żywe zainteresowanie. Mamy nadzieję, że uzyskane informacje będą bardzo pomocne naszym rolnikom.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez PZDR Nowa Sól!

 

  • szkolenie_nowa_sol_01_2017
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_02
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_03
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_06
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_07
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_08
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_09
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_10
  • szkolenie_nowa_sol_01_2017_11
lodr

Grzegorz Paszke

PZDR Nowa Sól