- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Dnia 15 lutego 2017 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Żaganiu odbyło się szkolenie powiatowe z tematyki:

1.Działanie PROW2014-2020 „Restrukturyzacja małych gospodarstw”

2. Postępowanie przy zagrożeniu wystąpienia chorób ASF i ptasiej grypy (H5N8)

3. Obowiązujące przepisy ubezpieczenia społecznego rolników

Szkolenie otworzył kierownik PZDR w Żaganiu-Zbigniew Żywień, który przedstawił program szkolenia oraz powitał przybyłych rolników, przedstawicieli firm i instytucji, którzy prezentowali i omawiali zagadnienia z zakresu tematyki. W szkoleniu uczestniczyli :

-rolnicy z naszego regionu,

-Wójt Gminy Żagań Pan Tomasz Niesłuchowski,

-Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR w Zielonej Górze Pan Andrzej Rochmiński

-Z-ca kierownika ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Gorzowie Wielkopolskim Pan Artur Jewtuszek

-główny specjalista ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR w Gorzowie Wielkopolskim Marek Dominiak

-OT KRUS w Żarach reprezentowała Pani Urszula Piekarska oraz Pani Katarzyna Jaszczur

-Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żaganiu- Pan Leszek Ziaja

-Dyrektor Biura LIR w Zielonej Górze-Pani Anna Słowik.

Tematem przewodnim szkolenia było działanie PROW 2014-2020 Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej poddziałanie 6.3 „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” operacja typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”. Prezentację z danej tematyki prowadzili kierownik ds. Wdrożeń Biura Wsparcia Inwestycyjnego- Artur Jewtuszek i Główny specjalista Marek Dominiak. W omawianej prezentacji zostały przedstawione warunki, które rolnik musi spełnić by otrzymać pomoc. A także wymogi jakie są stawiane przyszłym beneficjentom. Regulacje prawne, które obowiązują w tym działaniu to :

-Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349 z późn. zm.) oraz

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw”, objętego PROW 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1813, z 2016 r., poz. 1009 oraz z 2017 r., poz. 109).

Celem tego działania jest poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw. Natomiast priorytetem jest zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych. Wysokość wsparcia jakie może otrzymać rolnik to 60 tys. złotych (jednak nie więcej niż 15 tys. euro). Pomoc ta wypłacana jest w II ratach. Pierwsza w wysokości 80% (nie więcej niż 48 tys. zł), a druga w wysokości 20 % (nie więcej niż 12 tys. zł). Wyjściowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może przekroczyć 10 tys. euro. Natomiast w roku docelowym wielkość ta musi wzrosnąć o 20 %. W biznesplanie przedstawiona musi być koncepcja restrukturyzacji gospodarstwa, cel rozwoju gospodarstwa i sposób wykorzystania pomocy. Okazało się, że program ten cieszy się dużym zainteresowaniem. W trakcie wykładu padło kilka pytań, które nurtują rolników.

Kolejny temat, który został omówiony na szkoleniu to „Postępowanie przy zagrożeniu wystąpienia chorób ASF i ptasiej grypy (H5N8) wykład poprowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii Pan Leszek Ziaja, który przedstawił zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się ptasiej grypy (H5N8) i ASF. Przepisy regulujące to:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym wprowadza się nakazy i zakazy dotyczące wykonywania polowania.

- Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

W naszym powiecie dużym zagrożeniem jest ptasia grypa. W miejscowości Gryżyce znaleziono martwego łabędzia i dziką kaczkę. W związku z tym wzmożono kontrole na miejscu w celu zweryfikowania czy rolnicy stosują się do zarządzenia i trzymają oraz karmią drób w obiektach budowlanych uniemożliwiających kontakt z innym drobiem i dzikimi ptakami. Natomiast wystąpienie Afrykańskiego Pomory Świń jest bardzo małe, ponieważ produkcja trzody chlewnej jest niewielka.

Temat z zakresu obowiązujących przepisów ubezpieczenia społecznego rolników przedstawili pracownicy KRUS Pani Urszula Piekarska i Pani Katarzyna Jaszczur. Tematem ich wystąpienia były obowiązujące przepisy ubezpieczenia społecznego rolników, ale również wypadki i choroby zawodowe w rolnictwie oraz zakres prowadzonych przez kasę działań prewencyjnych na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Tu również nie zabrakło pytań, na które rolnicy mogli uzyskać odpowiedzi. Najwięcej rolników pytało o system emerytalny i rentowy.

Tematy szkolenia okazały się trafne i interesujące, o czym świadczy duża liczba uczestników.

Koordynator szkolenia Malwina Sobczak

 

  • szkolenie_zagan_2017
  • szkolenie_zagan_2017_02
  • szkolenie_zagan_2017_03
  • szkolenie_zagan_2017_04
  • szkolenie_zagan_2017_05