- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

arimr logo

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Lubuski Oddział Regionalny w Zielonej Górze

 

serdecznie zaprasza

osoby zainteresowane ubieganiem się o przyznanie pomocy w naborze
rozpoczynającym się w dniu 13 marca 2017 r. oraz przedstawicieli firm/instytucji doradczych zajmujących się przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnej na szkolenie pt.

Zasady przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu
"Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej"
w ramach PROW na lata 2014-2020

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia (adres)

 

2017-03-02 /godz. 10:00/

 

Lubuski Oddział Regionalny ARiMR

al. Zjednoczenia 104, Zielona Góra

 

2017-03-07 /godz. 11:00/

 

Starostwo Powiatowe (ul. Pankiewicza 5-7)

(uwaga zmiana!)