- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

W dniu 10 marca 2017r w siedzibie Urzędu Gminy Gubin, odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dla rolników. Głównym tematem spotkania było przedstawienie zebranym zmian w dopłatach obszarowych – kampania 2017. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubuskiej Izby Rolniczej w tym przewodniczący Krośnieńskiej Rady Powiatowej LIR Pan
Andrzej Kuziemski, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Rafał Pawlaczek oraz Pani Wiesława Wachel Kierownik PT Krosno Odrzańskie. Głównym prelegentem szkolenia była Pani Greta Boguszewska-Drapa- PDR w Gubinie, która przedstawiła główne założenia planowanych zmian, jej wypowiedź uzupełniał Pan Rafał Pawlaczek. Przedstawiła ona również prezentacje, która zawierała odpowiedzi, na pytania, jakie najczęściej zadają petenci na dyżurach w biurze doradztwa rolniczego w Gubinie. Pani Kierownik KRUS poinformowała min. o nowych obowiązujących zasadach ustalania wysokości emerytury rolniczej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinnej, rozliczeniu podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2016r. Zaprosiła również zebranych do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Natomiast Pan Andrzej Kuziemski przedstawił harmonogram naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 w 2017r.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 mieszkańców Gminy Gubin, którym serdecznie dziękujemy za przybycie i zapraszamy do udziału
w następnych spotkaniach. Najbliższe szkolenie odbędzie się 16 marca br. a jego tematyka to: Sprzedaż przetworzonych produktów prosto z gospodarstwa   - handel detaliczny. Dodatkowych informacji na temat spotkania można uzyskać bezpośrednio w Biurze Doradztwa Rolniczego w Gubinie lub telefonicznie.

  • doplaty_obszarowe_gubin_2017
  • doplaty_obszarowe_gubin_2017_02
  • doplaty_obszarowe_gubin_2017_03
  • doplaty_obszarowe_gubin_2017_04
lodr

Małgorzata Turowska, Greta Boguszewska-Drapa

PZDR Krosno Odrzańskie