- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. "Partnerstwo dla Rozwoju", które będzie poświęcone przygotowaniem partnerów do korzystania z funduszy z działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020. Zadaniem działania "Współpraca" jest wsparcie grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których celem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w zakresie nowych produktów lub znacznie udoskonalonych produktów objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów. Realizacja działania ma się przyczynić do zwiększenia innowacyjnych rozwiązań w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Celem szkolenia jest przedstawienie zasad wypełniania dokumentów aplikacyjnych do działania „Współpraca”, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój innowacji z innych programów UE i krajowych zarządzanych przez PARP i NFOŚiGW oraz zasad zawiązywania grup operacyjnych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności przedstawicieli podmiotów, które utworzyły lub zamierzają utworzyć grupę operacyjną w ramach działania „Współpraca” oraz potencjalnych partnerów grup operacyjnych: przedsiębiorców, doradców, przedstawicieli uczelni wyższych oraz instytutów naukowych i rolników.

Szkolenia odbędą się w:

  1. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie - 19-21 czerwca 2017 r. - Karta zgłoszenia
  2. Wrocław - 28-30 czerwca 2017 r. - Karta zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie prosimy przesłać na adres e-mial Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub fax na nr 22-729-72-91 w terminie:
I szkolenie: do dnia 12 czerwca 2017 r.
II szkolenie: do dnia 16 czerwca 2017 r.

Szkolenia są organizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty wyżywienia i noclegu pokrywa CDR w Brwinowie.

Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych:
Łukasz Laskowski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 729-66-34 wew. 171.
Osoba do kontaktu w sprawach organizacyjnych:
Janina Dąbrowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 22 729-66-34 wew 106.

Do pobrania:

ŹRÓDŁO: http://www.cdr.gov.pl/