- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

27-28 czerwca 2017 r. w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyła się I lubuska konferencja dotycząca chowu i hodowli bydła mięsnego. Jej głównym pomysłodawcą i inicjatorem był zastępca dyrektora LODR - dr inż. Roman Frankowski, dla którego chów i hodowla są pracą i wielka pasją. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników, w tym doradców i rolników z województwa lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego.

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dyrektor LODR Jerzy Bielawski. Następnie uczestnicy wysłuchali wykładu profesora dr hab. Andrzeja Zachwiei z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu "Hodowla bydła mięsnego w Polsce - stan obecny i perspektywy".
Strukturę agrarną w województwie lubuskim przedstawił Jan Gembara - kierownik Działu rozwoju obszarów wiejskich z Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Dr inż. Roman Frankowski omówił organizację rozrodu w stadzie bydła mięsnego. Profesor nadz. Maciej Adamski z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wykładał na temat Technologicznych uwarunkowań żywca wołowego. Zygmunt Jodko - prezes spółki Agro Bieganów oraz Mariusz Andryszak - regionalny kierownik sprzedaży mówili o doświadczeniach spółki Agro Bieganów w zakresie opasu bydła mięsnego. Na zakończenie Michał Pietraszewski z firmy Josera przedstawił rozwiązania
w żywieniu zwierząt.
Wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem słuchających. Uwieńczeniem teoretycznej części konferencji była uroczysta kolacja połączona z zabawą taneczną, zorganizowana specjalnie dla wszystkich uczestników.

Część praktyczna odbyła się w Gospodarstwie Rolnym w Słońsku należącym do pana Dariusza Matkowskiego. Stado liczy około 3 tysięcy sztuk bydła mięsnego, z czego 80% to rasa Limousine. Uczestnicy konferencji udali sie terenowymi samochodami na ogromne pastwisko, by choć przez kilkanaście minut poobserwować te przepiękne wypasające się okazy. Stado krów rasy Limousine bacznie pilnujących swoje cielęta, za nimi galopujące klacze ze źrebiętami - niecodzienny widok, oryginalna sceneria rzadko spotykana w naszym kraju. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję dopytać o każdy nurtujący ich detal dotyczący chowu tak licznego stada bydła, a pracownicy gospodarstwa z chęcią i pasją opowiadali o pracy ze zwierzętami. Dzięki gościnności pana Dariusza Matkowskiego, grupa zwiedziła również główną bazę gospodarstwa. W jej skład wchodzi nowo wybudowany cielętnik spełniający wszystkie wymogi z zakresu utrzymania cieląt (duże klatki z wybiegiem, do każdego kojca doprowadzone poidło z czystaąwodą podgrzewaną do odpowiedniej temperatury). Wchodząc do tego obiektu nie dało sie odczuć przykrego zapachu przebywających tam zwierząt. Budynek robił wrażenie suchego, czystego pomieszczenia. Jeżeli w takich warunkach utrzymywane są zwierzęta, to możemy mówić o sukcesie prowadzonego chowu. Słoma, która służy jako ściółka wyglądała tak, jakby była przywieziona z pola godzinę wcześniej - żółta i pachnąca.

Następnie grupa zwiedziła obory, w których obecnie utrzymywane są opasy. Uczestniczy mieli możliwość zaobserwowania opasów gotowych do sprzedaży, jak również młodszych grup. Mimo, że część opasów to mieszańce, imponowały swoim doskonałym umięśnieniem i budową, co świadczy, że gospodarz bardzo dużą uwagę przywiązuje do genetyki zwierząt. Obok na okólniku znajdowała się grupa jałówek będących w kryciu, a buhaje które je kryły, przyjechały prosto z centralnej wychowalni buhajów we Francji. Można to było łatwo zaobserwować, ponieważ buhaje imponowały swoją budową, a na uszach miały zawieszone tzw. kolczyki fermowe
z centralnej wychowalni buhajów.

Gospodarstwo posiada również krowy mleczne (około 300 szt.), większość z nich to krowy simentale.

Z wielkim podziwem patrzyłam na wielkie silosy ze zmagazynowaną paszą dla zwierząt. Widać było, że w gospodarstwie bardzo dużą uwagę przywiązuje się do żywienia zwierząt. Jednak największy mój podziw wywołała nowo wybudowana obora przeznaczona do opasu na około 800-1000 sztuk. Wchodząc do środka robi niesamowite wrażenie na osobie, która nigdy wcześniej nie widziała takiego obiektu. Nowo budowany obiekt ma około 200 m długości i 25 m szerokości. Ma spełniać wszystkie wymogi zoohigieniczne.

Gospodarstwo nieustannie się powiększa. Warto w tym miejscu wspomnieć, że właściciel - pan Dariusz Matkowski został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, jest laureatem pierwszych miejsc na wielu targach rolniczych.

Wyjazd do Słońska udowodnił uczestnikom, że ciężką pracą, ale i odpowiednią wiedzą oraz praktyką, można osiągnąć tak duże wyniki hodowlane. Niektórzy rolnicy stwierdzili po konferencji, że chów i hodowla bydła mięsnego przestaną być jedynie ich pasją, a zaczną stawać się codziennym zajęciem, które przynosi zysk.

Dwudniowa konferencja zakończyła się obiadem w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego oraz licznymi podziękowaniami zarówno dla uczestników, prowadzących, jak i dla organizatorów. Należy tu podkreślić, że spotkanie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych sponsorów, wśród których znalazły się następujące firmy: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o., JOSERA, BIOTEL, Lubuski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, HZZ Osowa Sień Sp. z o.o. oraz Gospodarstwo Rolne Dariusz Matkowski. Serdecznie dziękujemy licząc na dalszą współpracę.

Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych na II lubuską konferencję "Chów i hodowla bydła mięsnego", która odbędzie się w 2018 r.

 • konferencja_000
 • konferencja_001
 • konferencja_002
 • konferencja_003
 • konferencja_004
 • konferencja_005
 • konferencja_006
 • konferencja_007
 • konferencja_008
 • konferencja_009
 • konferencja_010
 • konferencja_011
 • konferencja_012
 • konferencja_013
 • konferencja_014
 • konferencja_015
 • konferencja_016
 • konferencja_017
 • konferencja_018
 • konferencja_019
 • konferencja_020
 • konferencja_021
 • konferencja_022
 • konferencja_023
 • konferencja_024
 • konferencja_025
 • konferencja_026
 • konferencja_027
 • konferencja_028
 • konferencja_029
 • konferencja_030
 • konferencja_031
 • konferencja_032
 • konferencja_033
 • konferencja_034
 • konferencja_035
 • konferencja_036
 • konferencja_037
 • konferencja_038
 • konferencja_039
 • konferencja_040
 • konferencja_041
 • konferencja_042
 • konferencja_043
 • konferencja_044
 • konferencja_045
 • konferencja_046
 • konferencja_047

lodr

 

 

 

Tekst i foto:

Iwona Michalewska