- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

18 października 2017 roku w Lubuskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się szkolenie pod tytułem: „Wpływ siarki, magnezu, wapnia i mikroelementów na wykorzystanie azotu przez rośliny jako innowacyjne podejście do nawożenia roślin rolniczych" zrealizowane w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Szkolenie otworzył Zastępca Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Roman Frankowski, który jednocześnie przywitał licznie przybyłych gości.

Niezwykle istotną rolę mikroelementów w uprawie przedstawił dr hab. Jarosław Potarzycki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawione wyniki licznych doświadczeń potwierdziły ogromną rolę mikroelementów w zwiększaniu plonów przy obniżonych kosztach produkcji.

Zagadnienie nawożenia siarką oraz jej niedocenianą rola w zwiększeniu efektywności wykorzystania azotu przedstawiła dr Katarzyna Przygocka-Cyna również z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W czasie wykładu podkreślona została konieczność uzupełniania siarki w glebie, gdyż w ostatnich latach obserwuje się deficyt tego składnika w polskich glebach.

Po zakończeniu prezentacji przez wykładowców, została przedstawiana Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Janusza Kupińskiego - koordynatora SIR Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Kolejnym punktem szkolenia było przedstawienie nowoczesnych produktów do nawożenia zawierających siarkę, magnez, wapń i mikroelementy oraz zasady ich stosowania, które zostały przedstawiona przez Lucynę Lewicką z firmy K+S Polska oraz Radosława Barczyka z firmy Intermag.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem czego dowodem była bardzo duża frekwencja. Pokazuje to, że zagadnienie zwiększenia efektywności nawozów jest niezwykle istotne dla rolników, zwłaszcza w czasach o coraz większej konkurencji oraz rosnących cenach nawozów.

 • nawozenie-szkolenie-2017-01
 • nawozenie-szkolenie-2017-02
 • nawozenie-szkolenie-2017-03
 • nawozenie-szkolenie-2017-04
 • nawozenie-szkolenie-2017-05
 • nawozenie-szkolenie-2017-06
 • nawozenie-szkolenie-2017-07
 • nawozenie-szkolenie-2017-08
 • nawozenie-szkolenie-2017-09
 • nawozenie-szkolenie-2017-10
 • nawozenie-szkolenie-2017-11