- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Super User
Kategoria:

 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie organizuje ostatnie Szkolenie uzupełniające dla doradców rolniczych, wpisanych na listę prowadzoną przez CDR. Jest to szkolenie dla osób, które nie brały udziału w szkoleniach uzupełniających organizowanych w okresie lipiec – grudzień 2017 r.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r.  poz. 562) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających (Dz. U. poz. 1821).


Zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie termin końcowy szkoleń uzupełniających i egzaminów dla doradców rolniczych określa się na  10 luty 2018 rok. Osoby, które nie ukończą szkolenia uzupełniającego dla doradców rolniczych do tego terminu zostaną skreślone z listy doradców prowadzonej przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.


Jednocześnie informujemy, że na szkolenie mogą zgłosić się osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu wymogów wzajemnej zgodności  i posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z obszaru C Minimalnych wymogów wzajemnej zgodności, a które w związku ze zmiana ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017r.  poz. 562), nie zostały pozytywnie zweryfikowane w bazie doradców rolniczych a spełniają warunki niezbędne do wpisu na listę doradców czyli posiadają wykształcenie wyższe rolnicze lub pokrewne i co najmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa.


Szkolenie składa się z dwóch części: – e-learningowej (każdy uczestnik będzie miał dostęp do kursu przez 7 dni) oraz dwudniowej stacjonarnej, realizowanej w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.


Do każdego doradcy rolniczego, który prześle kartę zgłoszenia wysłane zostaną na adres e-mailowy szczegółowe informacje organizacyjne – login i hasło dostępu, dane kontaktowe do opiekuna merytorycznego z ramienia Centrum, wymagania sprzętowe, termin części stacjonarnej i warunki zaliczenia testu kończącego część e-learningową.


Termin części e-learningowej: 29.01 – 4.02.2018 r.

Termin i miejsce realizacji szkolenia stacjonarnego: 7-8.02.2018 r. – CDR w Brwinowie

Kartę zgłoszenia należy przesłać do dnia 15.01.2018 r. na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faxem: 22/729 72 91

 

Warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uzupełniającego i zaświadczenia o zadaniu egzaminu uzupełniającego jest odpowiednio: udział w szkoleniu mieszanym (części e-learningowej i części dwudniowej stacjonarnej) oraz zaliczenie testu końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie części e-learningowej i zdanie egzamin końcowego (wymagane 90% prawidłowych odpowiedzi) na zakończenie dwudniowego szkolenia stacjonarnego.

Egzamin uzupełniający przeprowadzany jest na zakończenie szkolenia. Uczestnik może przystąpić do egzaminu po uzyskaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stacjonarnego, w ostatnim dniu szkolenia lub w innym wyznaczonym terminie. O terminie przystąpienia do egzaminu należy pisemnie powiadomić organizatora najpóźniej w ostatnim dniu szkolenia.

Terminy egzaminów:

  • 8.02.2018 r.
  • 9.02.2018 r.
  • 10.02.2018 r.

Koszty szkolenia:

Pełny koszt szkolenia to 500,00 – 520,00 zł

Koszt szkolenia obejmuje dydaktykę z materiałami szkoleniowymi i serwisem kawowym oraz wyżywienie i noclegi zgodnie z cennikiem:

Dydaktyka ( koszt obowiązkowy) - 350, 00 zł

Nocleg – 60,00 zł doradcy z WODR, 80,00zł pozostali uczestnicy szkolenia

Śniadanie - 17,00zł
Obiad – 2 x 27,00zł =54zł
Kolacja – 19,00

Osoba do kontaktu: Renata Koczkodaj – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 22 729 66 34-38 wew. 107

Karta zgłoszenia

Program szkolenia

 

Źródło: http://www.cdr.gov.pl