- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Kategoria:

Wilk syty i owca cała – jak chronić zwierzęta hodowlane?

W dniach 15 i 16 października 2020 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” w Łagowie odbyły się warsztaty dotyczące obecności wilka w naszym województwie. Zorganizowała je Fundacja WWF Polska w ramach programu LIFE Euro Large Carnivores, we współpracy z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Uczestnicy mogli nie tylko poznać skuteczne sposoby zabezpieczania gospodarstw przed wilkami, ale również odwiedzić teren wzorcowo przygotowany do wypasu owiec w Bledzewie.

Niżej prezentacja przygotowana przez WWF Polska pt. „Działania WWF Polska na rzecz minimalizacji konfliktów między społecznościami lokalnymi i wilkami”

oraz link do strony https://www.wwf.pl/aktualnosci/wilk-syty-i-owca-cala - jak chronić zwierzęta hodowlane.

Krzysztof Roślik – Koordynator ds. szkód łowieckich