- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

PROW 2014 2020 kolor

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, iż Decyzją wykonawczą Komisji C(2019) 2845 z dnia 9.04.2019 r. zatwierdzającą zmianę programu rozwoju obszarów wiejskich dla Polski do celów wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Aktualna wersja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) uwzględniająca zatwierdzone przez Komisję Europejską zmiany PROW 2014-2020 została zamieszczona pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020.