lodrLubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku

Udziela fachowego doradztwa rolnikom i mieszkańcom obszarów wiejskich w zakresie:
- nowoczesnych i efektywnych rozwiązań technologicznych i technicznych w rolnictwie,
- ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska,
- prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych,
- rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
- unowocześniania wiejskiego gospodarstwa domowego,
- pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE,
- rozwiązywania problemów organizacyjno-ekonomicznych w gospodarstwach rolnych,
- promocji produktów lokalnych i regionalnych,
- rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Prowadzi działalność
edukacyjną w formie:
- kursów,
- konferencji,
- seminariów,
- szkoleń specjalistycznych i wyjazdowych.

informacyjną:
- rynkową – notowania cen produktów i usług,
- ekonomiczną – kalkulacje opłacalności produkcji rolnej,
- poprzez wydawnictwa – ulotki, broszury, materiały szkoleniowe i promocyjne
- poprzez miesięcznik Lubuskie Aktualności Rolnicze.

Organizuje imprezy:
- targi rolnicze
- konkursy,
- wystawy,
- współudział w imprezach lokalnych.

© 2015 Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Wszelkie Prawa Zastrzeżone.

Please publish modules in offcanvas position.