- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Grażyna Nowakowska
Kategoria:

logotypy kopia

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 08.07.2020 r., została zawarta umowa nr 11/2020 między Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku, jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Konkurs pn.: Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2020 roku, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.

Celem konkursu, zgodnie z jego tytułem, jest wybór najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego naszego województwa, spośród wszystkich zgłoszonych do rywalizacji oraz aktywizowanie i motywowanie właścicieli gospodarstw agroturystycznych do polepszania swojej oferty, poprawy estetyki gospodarstwa, wymiany doświadczeń.

Założenia konkursu przewidują następujące efekty:

  • wybór jednego, najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego,
  • wyróżnienie dwóch gospodarstw agroturystycznych,
  • nagrodzenie nagrodami finansowymi trzech gospodarstw, które osiągnęły najwyższe oceny,
  • nagrodzenie pozostałych uczestników konkursu cennymi nagrodami rzeczowymi,
  • promocja gospodarstw uczestniczących w konkursie na stronie internetowej LODR, w miesięczniku Lubuskie Aktualności Rolnicze, w Bazie gospodarstw agroturystycznych LODR.