- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Katarzyna Barłóg
Kategoria:

baner

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku organizuje „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w województwie lubuskim 2020 r.”. Konkurs ten ma na celu, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy, z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2020 r. na adres Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora LODR dokona oceny wszystkich zgłoszonych gospodarstw. Zdobywca pierwszego miejsca zostanie zgłoszony do Konkursu Krajowego organizowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Więcej informacji można uzyskać w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego lub w Dziale Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska LODR w Kalsku:
Agata Pilecka tel.: 68 385 20 91 wew. 342 lub kom. 516 177 411,
Katarzyna Barłóg tel.: 68 385 20 91wew. 376 lub kom. 512 217 454.

Zapraszamy wszystkich rolników gospodarujących metodami ekologicznymi do udziału w konkursie.

Do pobrania
Formularz Zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu