- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

agroliga 2020 500

Konkurs Agroliga przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i krajowym. Organizatorem konkursu na szczeblu wojewódzkim jest Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a na krajowym - Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Prezes ARiMR, Prezes KOWR i Prezes KRUS. Patronat Medialny pełni Magazyn Ludzi Przedsiębiorczych AGRO. Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów Wojewódzkich, a następnie Krajowych AgroLigi 2020 w kategoriach: Rolnicy i Firmy. Kandydatów można zgłaszać od 25 marca 2020 roku. 

Załącznik nr 1 zgłoszenie ROLNIK
Załącznik nr 2 zgłoszenie FIRMA
Rekulamin Konkursu

Jan Gembara
LODR