- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

16 marca 2017 roku w siedzibie Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku odbyło się coroczne podsumowanie wyników oceny użytkowej bydła mlecznego osiąganych w 2016 roku.
Organizatorami spotkania hodowców byli Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Poznań i Lubuski Związek Hodowców Bydła w Zielonej Górze.
W spotkaniu, oprócz hodowców, uczestniczyli także pani A. Markiewicz z UM, Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego pan Z. Kołodziej, pan prezes LIR pan S. Myśliwiec, z-ca dyr. AR i MR K. Nowakowski, z ARR pani M. Borysow i pani B. Białek, dyrektor WCH i RZ w Poznaniu T. Goliński oraz dyrektor filii WCH i RZ w Skwierzynie A. Klik, dyrektor LODR J. Bielawski, przedstawiciele Spółdzielni Mleczarskich fundatorzy mlecznej przekąski: Zakład Przetwórstwa Mleka „Mlecz” Sp. z o.o. Wolsztyn, Latteria – Tinis Sp. z o.o. Rzepin oraz przedstawiciele firm sponsorujących spotkanie ( Cargil Poland Sp. z o.o. w Bieganowie, Blattin Polska Sp. z o.o., Agrofit Sp. z o.o., OSI Poland Foodworks Sp. z o.o., Spółdzielnia Mleczarska w Żarach, Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka
w Strzelcach Krajeńskich). Nie zabrakło także Stefana Lisa, emerytowanego dyrektora Stacji Hodowli Zwierząt.

Prezes LZHB Stanisław Zawadzki otworzył i prowadził spotkanie. Uroczyście pożegnano długoletniego zastępcę dyrektora ds. oceny w Regionie Oceny Poznań PFHB i PM Stanisława Gąsiorowskiego, który przeszedł na emeryturę. Pan S. Gąsiorowski podziękował za owocną współpracę hodowcom i współpracownikom Federacji i zapewnił, że zawsze będzie służył pomocą, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Odczytano list gratulacyjny Wojewody Lubuskiego z powodu objęcia stanowiska zastępcy dyrektora do spraw oceny w PRHB i PM przez Macieja Chrobota.

Wyniki oceny przedstawił pan M. Grześkowiak z PFHB i PM. W lubuskim oceniano w 2016 roku 7044 szt. krów co stanowiło 54,2% pogłowia krów w województwie (12 987). Średnia wielkość ocenianego stada wynosiła 84 krowy. Lubuskie krowy były najlepsze w regionie bo w 2016 roku pozyskano od 1 sztuki średnio 8818 kilogramów mleka, ponad 300 kg więcej niż regionie (8473 kg) i blisko 1000 kilogramów więcej niż średnio w kraju (7865 kg).

Procentowa zawartość białka w mleku utrzymuje się na niezmiennym od 10 lat poziomie
i wynosi 3,35, w tym samym czasie zmalała nieco zawartość tłuszczu i wynosiła 3,93% w 2016 roku wobec 3,95 % w 2006 roku. W obu przypadkach jest to mniej niż w kraju i regonie.

Najlepsi hodowcy w województwie wg wielkości stad i kilogramów mleka (dane za 2016 rok)

Stado do 20 krów:

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

GR Marian Jakubowski

18,3

9699

3,92

3,19

Hałabura Mieczysław i Zbigniew

12,1

8599

4,36

3,4

GR Leszek Goździewski

16,3

8581

4,16

3,45

Stado 20 – 50 krów

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

GR Brzechwa Łukasz

48,9

10058

4,18

3,57

GR Władysław Szuster

20,5

8573

3,39

3,20

GR Norbert Brambor

48,3

8461

4,41

3,37

 

Stado 50 -150 krów

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

GR Andrzej Kruszyna

51,8

10726

4,08

3,22

GR Galant Stanisław

116,2

9627

3,86

3,40

GR Paweł Początek

54,8

8587

4,54

3,57

Stado 150 – 300 krów

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

PR-P Smogóry Sp z o.o

176,6

8489

3,56

3,27

GR Dariusz Matkowski

203,3

8181

3,79

3,40

GR Andrzej Hukiewicz

286,8

7996

4,43

3,41

Stado 300 – 500 krów

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

GR Janusz Przydrożny

428

13277

3,78

3,36

Stado 500 -1000 krów

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

HZZ Osowa Sień Sp.z o.o – Osowa Sień

621,6

9269

3,81

3,42

HZZ Osowa Sień Sp.z o.o – Jędrzychowice

541

9128

3,57

3,40

PR-P Skioldpasz Radoszyn g. Lubinicko

506,1

8581

4,66

3,39

Stado powyżej 1000 krów

Imię Nazwisko/ Nazwa

Średnia liczba krów

Wydajność

Mleka w kg

Tłuszczu %

Białka %

Spółka Rolna Kalsk

1178,7

12012

3,4

3,23

Te bardzo dobre wyniki to efekt dużej wiedzy i ogromu pracy przez lata. Niczego nie uzyskuje się ot tak, bo się ma pragnienie. To wysiłek finansowy wniesiony w warunki środowiskowe, przemyślane, dobre żywienie zwierząt, a także samodoskonalenie hodowców. To także praca ludzi związanych z hodowlą zwierząt ich podpowiedzi i cierpliwości aby wartość genetyczna zwierząt ciągle rosła.
Bez wątpienia w lubuskim najlepsze krowy są w stadach pana Przydrożnego a na drugim miejscu jest stado ze Spółki Rolnej w Kalsku.
Za te osiągnięcia uhonorowano właścicieli najlepszych stad pucharami i dyplomami. Wszyscy uczestnicy natomiast nagrodzili hodowców oklaskami uznania i podziwu

lodr

Opracowanie: Iwona Ćwiek