- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

logo lodr 2018

Dnia 05.12.2019 r. w LODR Kalsk została zorganizowana XV Olimpiada wiedzy o BHP i rolnictwie przeznaczona dla rolników oraz uczniów szkół rolniczych województwa lubuskiego.

Głównym celem Olimpiady było upowszechnianie problematyki w zakresie bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, a także poszerzanie wiedzy i wprowadzanie nowych rozwiązań technologii w rolnictwie.

Głównym organizatorem Olimpiady był: Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku przy partnerstwie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Zielonej Górze, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przy współudziale Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Zielona Góra, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego w Zielonej Górze, Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie, BNP Paribas Bank Polska Oddział w Zielonej Górze, Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Region Oceny Poznań.

W Olimpiadzie wzięło udział 19 uczniów z trzech szkół rolniczych (ZSCKR Bobowicko, Henryków, Kamień Mały) oraz 30 rolników z województwa lubuskiego.

Wyniki laureatów Olimpiady przedstawia się następująco:

WYNIKI OLIMPIADY W KAT. ROLNIK:

I miejsce kat. Rolnik - (Nagroda od KRUS, Nagroda od Państwowej Straży Pożarnej, Puchar od Wojewody Lubuskiego, Puchar od Marszałek Województwa Lubuskiego)

p. Kmieć Witold – powiat międzyrzecki

II m. kat. Rolnik(Nagroda od Zielonogórskiej Giełdy Rolno Towarowej, Nagroda od Państwowej Straży Pożarnej, Puchar Wojewody)

p. Musiał Tomasz – powiat nowosolski

III m. kat. Rolnik(Nagroda od KRUS, Puchar Wojewody)

p. Ostrowski Kazimierz – powiat żarski

WYNIKI OLIMPIADY W KAT. UCZEŃ:

I miejsce kat. Uczeń(Nagroda od PIP, Nagroda od Państwowej Straży Pożarnej, Puchar od Wojewody Lubuskiego, Puchar od Dyrekcji Szkół Rolniczych)

p. Muster Bartosz – ZSCKR Kamień Mały

II m. kat. Uczeń(Nagroda od Zielonogórskiej Giełdy Rolno Towarowej, Puchar Wojewody)

p. Pasternak Paweł – ZSCKR Bobowicko

III m. kat. Uczeń(Nagroda od ARiMR, Puchar Wojewody)

p. Mrozek Natalia – ZSCKR Bobowicko

Gratulujemy zwycięzcą oraz wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w Olimpiadzie.

 • BHP_Kalsk_2019_001_2019
 • BHP_Kalsk_2019_002_2019
 • BHP_Kalsk_2019_003_2019
 • BHP_Kalsk_2019_004_2019
 • BHP_Kalsk_2019_005_2019
 • BHP_Kalsk_2019_006_2019
 • BHP_Kalsk_2019_007_2019
 • BHP_Kalsk_2019_008_2019
 • BHP_Kalsk_2019_009_2019
 • BHP_Kalsk_2019_010_2019
 • BHP_Kalsk_2019_011_2019
 • BHP_Kalsk_2019_012_2019
 • BHP_Kalsk_2019_013_2019
 • BHP_Kalsk_2019_014_2019
 • BHP_Kalsk_2019_015_2019
 • BHP_Kalsk_2019_016_2019
 • BHP_Kalsk_2019_017_2019
 • BHP_Kalsk_2019_018_2019
 • BHP_Kalsk_2019_019_2019
 • BHP_Kalsk_2019_020_2019
 • BHP_Kalsk_2019_021_2019
 • BHP_Kalsk_2019_022_2019
 • BHP_Kalsk_2019_023_2019
 • BHP_Kalsk_2019_024_2019
 • BHP_Kalsk_2019_025_2019
 • BHP_Kalsk_2019_026_2019
 • BHP_Kalsk_2019_027_2019
 • BHP_Kalsk_2019_028_2019
 • BHP_Kalsk_2019_029_2019
 • BHP_Kalsk_2019_030_2019
 • BHP_Kalsk_2019_031_2019
 • BHP_Kalsk_2019_032_2019
 • BHP_Kalsk_2019_033_2019
 • BHP_Kalsk_2019_034_2019
 • BHP_Kalsk_2019_035_2019
 • BHP_Kalsk_2019_036_2019
 • BHP_Kalsk_2019_037_2019
 • BHP_Kalsk_2019_038_2019
 • BHP_Kalsk_2019_039_2019
 • BHP_Kalsk_2019_040_2019
 • BHP_Kalsk_2019_041_2019
 • BHP_Kalsk_2019_042_2019
 • BHP_Kalsk_2019_043_2019
 • BHP_Kalsk_2019_044_2019
 • BHP_Kalsk_2019_045_2019
 • BHP_Kalsk_2019_046_2019
 • BHP_Kalsk_2019_047_2019
 • BHP_Kalsk_2019_048_2019
 • BHP_Kalsk_2019_049_2019
 • BHP_Kalsk_2019_050_2019
 • BHP_Kalsk_2019_051_2019
 • BHP_Kalsk_2019_052_2019
 • BHP_Kalsk_2019_053_2019
 • BHP_Kalsk_2019_054_2019
 • BHP_Kalsk_2019_055_2019
 • BHP_Kalsk_2019_056_2019
 • BHP_Kalsk_2019_057_2019
 • BHP_Kalsk_2019_058_2019
 • BHP_Kalsk_2019_059_2019
 • BHP_Kalsk_2019_060_2019
 • BHP_Kalsk_2019_061_2019
 • BHP_Kalsk_2019_062_2019
 • BHP_Kalsk_2019_063_2019
 • BHP_Kalsk_2019_064_2019
 • BHP_Kalsk_2019_065_2019
 • BHP_Kalsk_2019_066_2019
 • BHP_Kalsk_2019_067_2019
 • BHP_Kalsk_2019_068_2019
 • BHP_Kalsk_2019_069_2019
 • BHP_Kalsk_2019_070_2019
 • BHP_Kalsk_2019_071_2019
 • BHP_Kalsk_2019_072_2019
 • BHP_Kalsk_2019_073_2019
 • BHP_Kalsk_2019_074_2019
 • BHP_Kalsk_2019_075_2019
 • BHP_Kalsk_2019_076_2019
 • BHP_Kalsk_2019_077_2019
 • BHP_Kalsk_2019_078_2019
 • BHP_Kalsk_2019_079_2019
 • BHP_Kalsk_2019_080_2019
 • BHP_Kalsk_2019_081_2019
 • BHP_Kalsk_2019_082_2019
 • BHP_Kalsk_2019_083_2019
 • BHP_Kalsk_2019_084_2019
 • BHP_Kalsk_2019_085_2019
 • BHP_Kalsk_2019_086_2019
 • BHP_Kalsk_2019_087_2019
 • BHP_Kalsk_2019_088_2019
 • BHP_Kalsk_2019_089_2019
 • BHP_Kalsk_2019_090_2019
 • BHP_Kalsk_2019_091_2019
 • BHP_Kalsk_2019_092_2019
 • BHP_Kalsk_2019_093_2019
 • BHP_Kalsk_2019_094_2019
 • BHP_Kalsk_2019_095_2019
 • BHP_Kalsk_2019_096_2019
 • BHP_Kalsk_2019_097_2019
 • BHP_Kalsk_2019_098_2019
 • BHP_Kalsk_2019_099_2019
 • BHP_Kalsk_2019_100_2019
 • BHP_Kalsk_2019_101_2019
 • BHP_Kalsk_2019_102_2019
 • BHP_Kalsk_2019_103_2019
 • BHP_Kalsk_2019_104_2019
 • BHP_Kalsk_2019_105_2019