- Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów,
- Oddział w Lubniewicach, Glisno 123, 69-210 Lubniewice

(+48) 68 385 20 91
sekretariat@lodr.pl

Rafał Szklarz
Kategoria:

konkurs 2017 nag

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku zorganizował Konkurs pn.:
Najładniejsze gospodarstwo agroturystyczne województwa lubuskiego w 2017 r.

Wsparcie na organizację konkursu pozyskano z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Konkurs organizowany jest od 2009 roku.

Cele przyświecające organizacji Konkursu:

 • wyłonienie w 2017 roku najładniejszego gospodarstwa agroturystycznego działającego na terenie województwa lubuskiego spośród 15 zgłoszonych do konkursu;
 • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich;
 • promocja jakości życia na wsi również promocja wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego;
 • wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich;

Najładniejsze gospodarstwa agroturystyczne wyłonione podczas konkursu są bardzo dobrym przykładem promującym wysoki poziom życia na wsi, wysoki poziom usług oferowanych turystom. Są wskaźnikiem ukazującym możliwość podejmowania z powodzeniem działalności zawodowej i samorealizacji przez mieszkańców terenów wiejskich. Wnoszą ewidentny wkład w poprawę estetyki całej wsi
a co za tym idzie aktywizują społeczeństwo do dbania o lepszy wizerunek swojego otoczenia i obszaru wiejskiego.

Swoim zakresem konkurs objął gospodarstwa agroturystyczne położone na terenie województwa lubuskiego.
Współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
- Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
- Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi.
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Zielonej Górze.
W 2017 roku do konkursu przystąpiło 15 gospodarstw. Od 2009 roku w konkursie wzięło udział 160 gospodarstw agroturystycznych
z naszego województwa (włącznie z 2017 rokiem).

W gospodarstwach oceniano:
- przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, higieny i ochrony zdrowia;
- estetykę, ład i porządek zagospodarowania terenu wokół gospodarstwa, miejsc rekreacji dla gości;
- czystość, wyposażenie , estetykę, kwater agroturystycznych;
- oznakowanie gospodarstwa;
- zakres świadczonych usług (żywienie, organizacja imprez, oferta pobytowa)
Dodatkowym kryterium przyjętym przez Komisję do oceny była
- gościnność
Komisja, odwiedziła i oceniła wszystkie biorące udział w konkursie gospodarstwa, wytypowała laureatów i przyznała nagrody:

I miejsce,
nagroda główna pieniężna 1.600,00 zł
Kotwicka Anna, Gospodarstwo Agroturystyczne Na Wzgórzu
ul. Górna 15 68-343 Brody

 • kotwicka-0001
 • kotwicka-0002
 • kotwicka-0003
 • kotwicka-0004
 • kotwicka-0005
 • kotwicka-0006
 • kotwicka-0007
 • kotwicka-0008
 • kotwicka-0009
 • kotwicka-0010
 • kotwicka-0011
 • kotwicka-0012

 

II miejsce Dybuś Eugenia i Jolanta,
nagroda pieniężna 1.200,00 zł
Gospodarstwo Agroturystyczne Rębowo Zdrój
Rębowo 8 66 415 Kłodawa

 • dybus-0001
 • dybus-0002
 • dybus-0003
 • dybus-0004
 • dybus-0005
 • dybus-0006
 • dybus-0007
 • dybus-0008
 • dybus-0009
 • dybus-0010
 • dybus-0011
 • dybus-0012
 • dybus-0013
 • dybus-0014
 • dybus-0015

 

III miejsce Lebioda Jadwiga i Zdzisław,
Nagroda pieniężna 1.000,00 zł
Gospodarstwo Agroturystyczne Łowisko Dwa Stawy Chromów 12
66-627 Bobrowice

 • lebioda-0001
 • lebioda-0002
 • lebioda-0003
 • lebioda-0004
 • lebioda-0005
 • lebioda-0006
 • lebioda-0007
 • lebioda-0008
 • lebioda-0009
 • lebioda-0010
 • lebioda-0011
 • lebioda-0012
 • lebioda-0013
 • lebioda-0014

 

Wyróżnienie Cieśla Danuta Romualda,
nagroda pieniężna 800,00 zł
Gospodarstwo Agroturystyczne Roma
Zdroisko ul. Bukowa 10
66-415 Kłodawa

 • ciesla-0001
 • ciesla-0002
 • ciesla-0003
 • ciesla-0004
 • ciesla-0005
 • ciesla-0006
 • ciesla-0007
 • ciesla-0008
 • ciesla-0009

 

Wyróżnienie Ostrowski Stanisław,
nagroda pieniężna 800,00 zł
Agroturystyka u Ostrowskich,
Chartów 15 66-436 Słońsk

 • ostrowski-0001
 • ostrowski-0002
 • ostrowski-0003
 • ostrowski-0004
 • ostrowski-0005
 • ostrowski-0006
 • ostrowski-0007
 • ostrowski-0008
 • ostrowski-0009
 • ostrowski-0010
 • ostrowski-0011
 • ostrowski-0012
 • ostrowski-0013
 • ostrowski-0014
 • ostrowski-0015
 • ostrowski-0016
 • ostrowski-0017
 • ostrowski-0018

 

Wyróżnienie - Nagroda ufundowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny
w Zielonej Górze - odkurzacz do liści

Jóźwiak Teresa, Agroturystyka Teresa Jóźwiak
Nietoperek 29A
66-300 Międzyrzecz

 • jozwiak-0001
 • jozwiak-0002
 • jozwiak-0003
 • jozwiak-0004
 • jozwiak-0005
 • jozwiak-0006
 • jozwiak-0007
 • jozwiak-0008
 • jozwiak-0009
 • jozwiak-0010
 • jozwiak-0011
 • jozwiak-0012
 • jozwiak-0013
 • jozwiak-0014
 • jozwiak-0015
 • jozwiak-0016
 • jozwiak-0017
 • jozwiak-0018
 • jozwiak-0019

 

W rywalizacji konkursowej uczestniczyły także gospodarstwa agroturystyczne:

Agroturystyka Różany Dworek
Siwek Ryszard,
Zamostowo 34
66-300 Międzyrzecz

 • siwek-0001
 • siwek-0002
 • siwek-0003
 • siwek-0004
 • siwek-0005
 • siwek-0006
 • siwek-0007
 • siwek-0008
 • siwek-0009
 • siwek-0010
 • siwek-0011
 • siwek-0012
 • siwek-0013
 • siwek-0014
 • siwek-0015
 • siwek-0016
 • siwek-0017

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Ania
Ociepa Andrzej,
Zatonie - Kwiatowa 8 66-004 Zielona Góra

 • ociepa-0001
 • ociepa-0002
 • ociepa-0003
 • ociepa-0004
 • ociepa-0005
 • ociepa-0006
 • ociepa-0007
 • ociepa-0008
 • ociepa-0009
 • ociepa-0010
 • ociepa-0011
 • ociepa-0012

 

Gospodarstwo Rolno-agroturystyczne
Jadwiga Ajdyna
ul. Wodna 25 69-220 Ośno Lubuskie

 • ajdyna-0001
 • ajdyna-0002
 • ajdyna-0003
 • ajdyna-0004
 • ajdyna-0005
 • ajdyna-0006
 • ajdyna-0007
 • ajdyna-0008
 • ajdyna-0009

 

Agroturystyka ARIZMA pod Dębem
Chrząstek Janusz,
Czyżówek 54 68-120 Iłowa

 • szydelko-0001
 • szydelko-0002
 • szydelko-0003
 • szydelko-0004
 • szydelko-0005
 • szydelko-0006
 • szydelko-0007
 • szydelko-0008
 • szydelko-0009
 • szydelko-0010
 • szydelko-0011
 • szydelko-0012
 • szydelko-0013
 • szydelko-0014
 • szydelko-0015

 

Agroturystyka Stara Chata
Szydełko Kazimierz,
Rąpin 76 66-530 Drezdenko

 • chrzastek-0001
 • chrzastek-0002
 • chrzastek-0003
 • chrzastek-0004
 • chrzastek-0005
 • chrzastek-0006
 • chrzastek-0007
 • chrzastek-0008
 • chrzastek-0009

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Muzyka
Klimczak Tomasz,
Danków 4a 66-510 Bobrówko

 • klimczak-0001
 • klimczak-0002
 • klimczak-0003
 • klimczak-0004
 • klimczak-0005
 • klimczak-0006
 • klimczak-0007

 

Agroturystyka U Agaty i Grzegorza
Batorski Grzegorz,
Łagówek 33a 66-220 Łagów

 • batorski-0001
 • batorski-0002
 • batorski-0003
 • batorski-0004
 • batorski-0005
 • batorski-0006
 • batorski-0007
 • batorski-0008

 

Gospodarstwo Agroturystyczne
Bowżyk Henryk,
Wielowieś 64 69-200 Sulęcin

 • bowzyk-0001
 • bowzyk-0002
 • bowzyk-0003
 • bowzyk-0004
 • bowzyk-0005
 • bowzyk-0006
 • bowzyk-0007
 • bowzyk-0008
 • bowzyk-0009

 

Gospodarstwo Agroturystyczne Łania
Ławniczek Andrzej,
Bobrowniki ul. Krótka 6 67-106 Otyń

 • lawniczek-0001
 • lawniczek-0002
 • lawniczek-0003
 • lawniczek-0004
 • lawniczek-0005
 • lawniczek-0006
 • lawniczek-0007
 • lawniczek-0008

 

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, a pozostali uczestnicy nagrodę rzeczową - kpl. Sztućców walizkę szt./72 HF Satyna.

Wszystkie nagrody ufundowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podsumowanie Konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas VIII Lubuskiego Kiermaszu Ogrodniczego w Kalsku, w dniu 24 września 2017 r.
Nagrody wręczali:
- Robert Paluch, W-ce Wojewoda Województwa Lubuskiego
- Dorota Matuszak, przedstawicielka Marszałka Województwa Lubuskiego
- Grzegorz Dłubek, dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie
- Andrzej Rochmański, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze
- Izabela Madziar, Kierownik Wydziału Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału Regionalnego w Zielonej Górze
-Jerzy Bielawski, dyrektor Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku

 • DSC06078
 • DSC06084
 • DSC06089
 • DSC06130

Zgodnie z Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 KSOW ma charakter otwarty.
Struktura KSOW skupia struktury administracyjne (na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym)
oraz zainteresowane podmioty, które przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich oraz mają w sposób bezpośredni lub pośredni wpływ na lepsze wykorzystanie instrumentów EFRROW.
Uczestnikami KSOW mogą być podmioty, które są aktywnie zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich oraz wyrażają chęć otrzymywania oraz dostarczania informacji w tym zakresie.
Istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym: http://ksow.pl

lodr

Tekst : Grażyna Nowakowska

Foto: Grażyna Nowakowska